Rendszerüzenet

A hívők múltja és jelene

Somogyi László lelkipásztor
Időpont: 2022.10.16. 10:10
Lekció: Újszövetség Pál levele Tituszhoz 3,1-7
Textus: Újszövetség Pál levele Tituszhoz 3,3-5
"Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által." (Titusz 3,3-5)

Letöltés

Letöltés