Rendszerüzenet

Tanítjuk

2023. 10.06.
Mennyi az annyi?!

Mennyi az annyi?!

A vallásosságnak vajon melyik koncentrikus körét tudja megmutatni a népszámlálás?...
2023. 07.13.
A férfi sajátos lelkisége

A férfi sajátos lelkisége

     NEM társadalmi konstrukció, hogy ki melyik nemhez tartozik, hanem a Teremtő Isten tudatos és kedves ajándéka! - 1. Mózes 1,27...
2023. 03.28.
A 7 leghatékonyabb Ige paráznaság ellen

A 7 leghatékonyabb Ige paráznaság ellen

Van segítség ahhoz, hogy mire mondj nemet és mire igent!...
2023. 03.25.
Miben más?

Miben más?

Nem csak lelkészeknek, hanem mindenkinek szánom e néhány gondolatot és tapasztalatot az un. kazuáliákról (esketés, keresztelés, temetés), azoknak, akik készek bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükről! (Mát 10,32-33)...
2022. 11.20.
Mi az evangélizáció?

Mi az evangélizáció?

A reformátorok evangélizációja hatalmas megújulást hozott Európába! Ez a megelevenedés aztán óriási hatással lett mind a művészetekre, mind a közerkölcsre, de még a gazdagágra is....
2022. 07.18.
Szent Szellem, vagy Szentlélek?

Szent Szellem, vagy Szentlélek?

A Biblia jobb megértésében sok zavart okoz, hogy egyesek a „szellem” és a „lélek” szavakat felcserélve használják. A magyar nyelvben a 19. századig csak a "lélek" szó létezett. Ezzel fordították a bibliai „pneuma” kifejezést is, amely Isten leglényegére utal....
2022. 01.16.
Imaközösség - miért?

Imaközösség - miért?

Vajon van valamilyen külön áldása, ha imaközösségben borulunk Isten elé? Vagy csak a különlegesen kegyes emberek szokása ez?...

...
2021. 10.31.
Eucharisztia és Reformáció

Eucharisztia és Reformáció

"Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2.Korinthus 4,18)

...
2021. 10.30.
Halloween - egy ördögi gyakorlat

Halloween - egy ördögi gyakorlat

"Nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (ApCsel 26,18)

...
Első
Előző