Rendszerüzenet

Tanítjuk

2021. 04.02.
Ki tudja?

Ki tudja?

Kérdés egy koronavírusos Húsvéti ünnepkör idején: „Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jónás 3,9)

...
2021. 03.16.
Személyes hitvallás szorongató időben

Személyes hitvallás szorongató időben

Evangélikus testvérünkkel alapvetően egyetértve tesszük közzé ezt a biblikus vallomást, amely korunk súlyos és vészterhes gondolkozásformáira hívja fel a figyelmet...

...
2021. 03.15.
Ez már a végjáték?

Ez már a végjáték?

Amerikai keresztény szervezetek figyelmeztetnek – felfoghatatlan mértékű támadás készül a keresztények ellen az Egyesült Államokban. Tanulságos események zajlanak éppen a tengerentúlon, melyből okulnunk kéne nekünk is...

...
2020. 11.15.
Kicsoda Jézus? (1-5)

Kicsoda Jézus? (1-5)

A helyes válaszhoz nincs szükség vakhitre, csupán egy kicsit alaposabb odafigyelésre: Mit is állítanak a szem- és fültanuk?

...
2020. 11.08.
A beszélő ember - az istenképűség része

A beszélő ember - az istenképűség része

Az emberi beszéd a legkifinomultabb kommunikáció két értelmes lény között. Árnyaltságára, érzelem-, értelem- és akarat-közlő gazdagságára evolúcionista alapon nincs magyarázat. Annál inkább van egy beszélő és velünk beszélgetni kívánó Istennél...

...
2020. 07.01.
Mit hirdetett Jézus?

Mit hirdetett Jézus?

Ő az egyetlen a történelemben, aki valóban úgy is élt, ahogy beszélt, vagyis nem dicsekvés, hanem hiteles igazsághirdetés, amit hátrahagyott...

...
2020. 06.14.
Institutio (a 2. kötet bemutatása)

Institutio (a 2. kötet bemutatása)

Kálvin fő művét érdemes részleteiben vagy akár egyben is áttanulmányozni!

...
2020. 04.09.
Miért rendelte Jézus?

Miért rendelte Jézus?

Az úrvacsora jelentőségének alábecsülése, illetve túlbecsülése egyaránt jellemzi a keresztyénség történelmét. Kísérletet teszünk arra, hogy bibliai, illetve reformátori alapokon meghatározzuk, hogy miért, illetve milyen céllal rendelte Urunk e szentséget.

...
2020. 03.23.
Böjt és imahét

Böjt és imahét

„És orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel,” Dániel 9,3a

Igen fontos közügy: Csatlakozz, bárhol élsz!

 

 

...
2020. 03.23.
A böjt

A böjt

 „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.” Jóel 2,12.

...
Első
Előző
1