Rendszerüzenet

Érdekes és fontos linkek

Válaszok az élet nagy kérdéseire (EveryStudent)

Jó Pásztor Református Óvoda      Kálvin János Ref. Szociális Szolgáltató Központ     Paraklétosz Nonprofit Kft           

Templomunk nemzetközi hírű orgonája      Orgonánk hangjai         A templom története                 Harangjaink      

Hajdúböszörmény Város Hivatalos Honlapja                      Hajdúböszörményi időkép templomunk tornyából

Revideált új-fordítású Biblia (RÚF - 2014)              Károli Biblia (1908)             Revideált Károli Biblia (2011)

Hitvallások                          Egyszerű fordítás (ERV)                              Görög Újszövetségi Szószedet

Az Ige mellett         és         Napi Ige                - rövid magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz igeszakaszaihoz

A kegyelem harmatja - Cseri Kálmán áhítatai az év minden napjára          Lelkész.com - kiváló igehirdetések egy helyen

Losung       - evangélikus Útmutató a Biblia olvasásához          Hitépítő beszélgetések              Szentírás.hu

II. Helvét Hitvallás                  Heidelbergi Káté                 Kálvin: A keresztyén vallás rendszere  (Institutio)

Református Énekeskönyv                                                                         Református Presbiteri Szövetség

Pasaréti prédikációk;        Fasori prédikációk;         Cseri Kálmán igehirdetései;         Joó Sándor prédikációi

Hitvédelem (apológia)              Kálvinizmus                  Kálvinista apologetika                    Fontos kérdések

Parókia Portál        Csendesedő - keresztyén ajándékok                         Magyarországi Református Egyház

Tiszántúli Református Egyházkerület                                                Hajdúvidéki Református Egyházmegye

Szívbemarkoló igazságok (I'll Be Honest)          Bella Girl Magazin              Keresztyén család és pedagógia

Magyar Református Szeretetszolgálat                                                                          Magyar Kékkereszt

Biblia Szövetség                                      Betánia CE Szövetség                                 Szentírás Szövetség

Magyar Belmisszió Biatorbágy       Értelmes Tervezettség Mozgalom       Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ)

Teremtéstudomány                               Szűk Bendegúz oldala                              Teremtés vagy evolúció?

Protestáns Teremtéskutató Kör       Vissza a valósághoz            Kreácionizmus                    Teremtés.com

Vetés és aratás folyóirat                      FireMedia - tűzbe hoz                      Family magazin - online folyóirat 

Titus Hitéleti Alapítvány                                                        Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA)

Csendes Percek                                                                                   Magyar Evangéliumi Rádió (MERA)