Rendszerüzenet

Ami épp aktuális

Hirdetések

2022.01.16.

- Vasárnaponként a Kálvin téren 9-től 10 óráig imaórát tartunk az ifi teremben, ahol az alkalmainkért és a gyülekezetünkért imádkozunk.
-Előreláthatólag március végéig a vasárnapi istentiszteleteket a fűtött gyülekezeti teremben tartjuk. Hiszünk az Úr Jézus szavainak, aki önmagáról ezt mondta: „A templomnál is nagyobb van itt.” (Máté 12,6) (vö.: Ján 17,17)
- Egyházi alkalmakon viseljük az orrot és szájat eltakaró maszkot!
- Elkészült a Választói névjegyzék mintapéldánya. Aki a hatályos egyházi törvény szerint választó (18 életévét betöltötte, konfirmált, névszerinti adakozó), nézze át, hogy szerepel-e a listában!
-Következő vasárnapunk (01.30) a Lepramisszió vasárnapja. Céladományainkkal a Magyar Református Lepramissziót segítjük!
- Egyházmegyei csendeshét lesz Berekfürdőn március 28-tól április 1-ig, részvételi díj 40000 Ft. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Akik egész hétre jelentkeznek, azok egyházmegyei támogatásban részesülhetnek!

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy 2022. január 21-n eltemettük Kondor Éva, 55 évet élt testvérünket (Hb. Mester utca 5. szám alatti lakost). Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra!Heti alkalmaink:

1. Hétfő: 18:00 Felnőtt konfirmációi előkészítő a Lelkészi Hivatalban;
2. Szerda: 15:00 Bibliaóra a Középkerti imaházban;
3. Szerda: 16:00 Konfirmációi előkészítő Bodaszőlőn;
4. Szerda: 17:00 Presbiteri bibliaóra Kálvin téri imaházban;
5. Szerda: 18:00 Presbiteri gyűlés Kálvin téri imaházban;
6. Csütörtök: 10:00 Bibliaóra a Rákóczi Otthonban;
7. Csütörtök: 17:00 Konfirmációi előkészítő az ifi teremben;
8. Csütörtök: 18:00 Hit és élet bibliaóra a Kálvin téri imaházban;
9. Péntek: 15:00 Gimnáziumi hittanóra (9-12. évfolyam számára);
10. Szombat: 17:00 Ifjúsági bibliaóra az Ifi teremben;
11. Vasárnap: 9:00 Imaóra az Ifi teremben;
12. Vasárnap: 15:30 Istentisztelet Bodaszőlőn az IKSZT-ben;
Köszöntjük születés- és névnapos Testvéreinket: Rajmund, Emerencia, Timót, Veronika, Pál, Péter, Vanda, Paula, Titanilla, Angelika, Angyalka, Károly, Karola, Adél, Valér.

 Mivel fejezhetem ki a hálámat Isten iránt?

Imádsággal, énekléssel, szeretetszolgálattal, adakozással!

Mire lehet és érdemes adakozni? - Templom felújítás; nyári gyülekezeti tábor (nagycsaládosok részvételi díja); gyülekezeti újság (JóHírmondó); Középkerti imaház felújítása; egyházfenntartói járulék

Hogyan tehetem? - A Lelkészi Hivatal pénztárosánál, vagy banki átutalással az adomány célja és a címem beírásával a Megjegyzés rovatba (K&H Bank 10400346-00026767-00000000)