Rendszerüzenet

KJ Ref. Szociális Szolgáltató Központ

A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató központ 2011. június 8-án nyitotta meg a kapuit, 5 szolgáltatási területtel. 2012 májusában a szolgáltatásaink kiegészültek a fogyatékosok nappali ellátásával és a rehabilitációs célú lakóotthont átminősítettük ápoló-gondozó célú lakóotthonná.

Célcsoportunk elsősorban a gyülekezethez tartozó idős, fogyatékkal élő hajdúböszörményi lakosok, ezen belül is az alapszolgáltatásokkal a középkerti városrész igényeire válaszoltunk. A tartós bentlakásoknak és a fogyatékkal élők nappali ellátásának országos működési engedélyt kértünk.

Az intézmény szinte minden területen teljes kapacitással működik, a tartós bentlakásban komoly várólistát jelentünk a központi nyilvántartó rendszerbe.

A szolgáltatásainkat az intézmény telephelyén igényelhetik:
Hajdúböszörmény, Budai nagy Antal utca 82.

Telefon +36-52-561-056

Kapacitásaink, áraink.

Szociális étkezés: 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen:

a nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek,

a fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,

az időskorúak járadékában részesülő személyek,

az emelt összegű családi pótlékban részesülő személyek.

 

Az étkeztetés  igénybe vehető:

  • - elvitellel,
  • - helyben fogyasztással,
  • - lakásra történő szállítással.

Az ellátást igénylő egészségi állapotára tekintettel, szakorvos javaslatára  diétás étkeztetést is biztosít az intézmény.

A szociális étkezés ára 2018. március 1.től 450 forint/ adag. Kiszállítás 50 forint/cím.

 

Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Kapacitásunk 60 fő, melyből gondozásra befogadott 54 fő. A szolgáltatás ára 240 forint /óra.

 

Idősek  és fogyatékosok nappali ellátása:

A tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára a hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idősek szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények biztosítása, egyedüllétének megszüntetése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása a célunk.  Emellett Intézményünk szolgáltatásába szeretettel várunk minden olyan fogyatékossággal élő személyt, akik igényt tartanak saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokra, társas együttlétre, szabadidő kellemes hasznos eltöltésére. Szolgáltatásainkat az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítva nyújtjuk.

Törekszünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezni, valamint helyet biztosítani a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Szolgáltatásaink nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működnek. Szeretettel várjuk nem csak ellátottainkat, hanem azon hozzátartozókat is, akikkel együttműködve jobbá magasabb színvonalra emelhetjük saját maguk, családjuk és szerettük életszínvonalát egyaránt.

Nyitva tartásunk hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig.

Az idősek nappali ellátása díjmentes. 30 fő a kapacitásunk.

A fogyatékkal élők nappali ellátása háromszori étkezéssel napi 800 forint. 16 fő a kapacitás.


Idősek bentlakásos ellátása:

Az idősek ápolását-gondozását nyújtó intézményi ellátást azok a személyek jogosultak igénybe venni, akik 18. életévüket betöltötték és önmaguk ellátására csak részben vagy egyáltalán nem képesek, továbbá olyan betegségben szenvednek, amely tünetegyüttes rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Férőhelyünk száma 20, átlagos színvonalú. A várakozási idő közelíti az egy évet.

Térítési díj 2018 március 1.-től  napi 3000, havi 90.000 forint.

 

Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthona:

A lakóotthonban az a személy helyezhető el, akinek egészségi állapota, pszichés, mentális, szociális állapota komplex, átfogó segítséget igényel, ennek megvalósításához más formában nincs lehetőség. Intézményünkben fogyatékos, értelmileg sérült, 16 évet betöltött személyek helyezhetők el Magyarország közigazgatási területéről.

Férőhelyünk 12 fő

Térítési díj 2018. március 1.-től  napi 3000, havi 90.000 forint.

 

Valamennyi szolgáltatási területen biztosított a megfelelő számú, szakképzett munkatársi létszám.

Tovább a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ honlapjára.