Rendszerüzenet

Szeretettel ajánljuk

TÁJÉKOZTATÓ GYÜLEKEZETI NAGYTÁBORRÓL

Salgóbánya, 2024.08.05-10. - Jézus csodái a szívben

Kedves Testvérünk!

Köszönjük a jelentkezését a 2024. augusztus 5. és 10. között, a Medves Hotelben megrendezésre kerülő, többgenerációs gyülekezeti táborozásunkra! Imádkozzunk érte, hogy gazdagon megáldott hetet tölthessünk együtt!

HELYSZÍN: 3109 Salgótarján-Salgóbánya Medvesi út 16.

IDŐTARTAM: 2024.08.05-én indulunk 13 órakor egy 50 személyes nagy-, 2 db 9 személyes kisbusszal, illetve néhányan személyautóval. Útba ejtjük Hollókőt, egy kb. 45 perces sétára. Tervezett érkezés a Medves Hotelhez 17:30-kor. Ekkor szobafoglalás, majd 18 órától vacsora következik. Személyi igazolványát és lakcímkártyáját mindenki hozza el!

Hazaindulás Hajdúböszörménybe augusztus 10-én 10 órakor.

ÉRDEMES BECSOMAGOLNI: Hidegebb és melegebb időhöz ruházat, zárt, túrázáshoz (magasabb hegyre nem tervezünk sétát) alkalmas lábbeli, szükség esetén gyógyszerek, tartalék törülköző, tisztálkodó szerek, naptej, szúnyog- és kullancsriasztó, papucs, fejfedő, fürdőruha

SZÁLLÁS:

A résztvevőket egy három csillagos szállodai szintű, fürdőszobás, 2-3-4 ágyas szobákban tudjuk elhelyezni. Egyéni, illetve családi kéréseket bizonyos mértékek között teljesítünk, tessék előre jelezni az igényeket augusztus 1-ig! Előfordulhat, hogy az ifis korosztály (14-25) külön szobákba kerül, nem a családjukhoz.

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Korsávok szerint, ahogy előre meghirdettük. Előre lehet és kell rendezni a részvételi díjat vagy Nyíri Izabella pénztárosunknál, vagy átutalással a megjegyzésbe írva, hogy „nagytábori részvételi díj”. Aki Szép kártyával fizet, az jelezze előre és hozza magával, mert a hotelben lesz leolvasva a kártya. Erről ők külön bizonylatot kell, hogy kapjanak, s kérjük, hogy azt őrizzék meg. (0-3 év: 0Ft, 3-14 év: 25eFt; 14-18 év: 35eFt; 18 évtől 50eFt)

PROGRAMOK:

A programokról külön Napirendet és Hetirendet készítettünk, amelyeket majd kiosztunk a táborozóknak.

ÉTKEZÉSEK:

Várhatóan 8:30-kor, 12:30-kor és 18:00-kor fogunk közösen étkezni, aki allergiás, vagy egyéb speciális étkezésre szorul, azt kérjük előre jelezni!

Áldáskívánással, szeretettel:

Hajdúböszörmény, 2024.07.13.                                Somogyi László lelkipásztor, táborvezetőA Zsinat Elnökségi Tanácsának böjti körlevele

                                                                                                               Iktatószám: 130451/2024.
Kedves Testvérek!

„...én az Úr vagyok a te gyógyítód.” (2Móz 15,26)

Nagyböjtben vagyunk. Nagypéntekre és a feltámadás ünnepére készülünk. Nagypénteken közösségben
élhetjük át, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus szabadító és újjászülő hatalma által a halál
csöndje után megszólal az élet üzenete.
Böjti készülődésünket megterhelik a mindannyiunk által ismert kegyelmi ügy következményei. Zsinatunk
lelkészi elnöke lemondott elnöki megbízatásáról. A következő zsinati lelkészi elnök megválasztásáig Pásztor
Dániel tiszáninneni püspök, mint a Zsinat lelkészi alelnöke látja el a lelkészi elnök feladatát. Balog Zoltán
püspöki tisztségéről egyedül ő és az őt megválasztó Dunamelléki Református Egyházkerület jogosult
dönteni. Tiszteletben tartva ezt, imádságban tusakodva kérjük Istent, hogy bölcs, egyházunk javát célzó
döntéseket hozzanak.
Látva és tapasztalva, hogy a közéletben miként uralkodott el a gyűlölet, és tűnt el a szeretet, emlékeztetünk
Jézus tanítására: „Közöttetek ne így legyen!” – ezt várja Jézus tanítványaitól. Miközben a világ logikája a
bűnben tartás, minket a bűn megvallása, a bűnbánat, a bocsánatkérés, a bűnbocsánat és a „mostantól fogva
többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) lelkülete határoz meg. Mi így zárjuk le magunk között ezt az ügyet, és ebben a
szellemben szolgáljuk tovább Istent, egyházunkat és nemzetünket.
Nemcsak együttérzéssel gondolunk a gyermekbántalmazás áldozataira, hanem református hitünk szerint
elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás. Gondoskodó szeretettel fordulunk azon gyermekek felé, akik
gyülekezeteinkben, óvodáinkban, iskoláinkban nevelkednek, Bethesda kórházunkban gyógyulnak, és akik a
hátrányos helyzetűeknek létrehozott Bárka táborainkban találkoznak az élet örömeivel, Isten szeretetével. Az
ő életük megóvása és gazdagítása, sebeik gyógyítása mindannyiunk szent kötelessége.
Nagypéntek örömhíre azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus megváltó szeretete által emel fel mélységeinkből.
Jézus Krisztus feltámadásában van gyógyulásunk, egységünk, közös szolgálatunk és örök reménységünk.
Mindezektől senki és semmi el nem választhat bennünket. (Róma 8,38-39)
„…Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes
jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jer
29,11-13)

Budapest, 2024. március 6.

Molnár János főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke
Dr. Molnár Pál főgondnok
Dr. Nemes Pál főgondnok
Veres Sándor főgondnok
Pásztor Dániel püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke
Balog Zoltán püspök
Dr. Fekete Károly püspök
Steinbach József püspök


                                                              
                                                                  Magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében

Ilyen széles összefogással nem adtak még ki nyilatkozatot vallási képviselők. Tizennégy vallási közösség, köztük a református, közös nyilatkozatban erősítették meg a bibliai álláspontot: a házasság nő és férfi között köttetik. Az állásfoglalást teljes terjedelmében közöljük.

Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!« (1Móz 1,27–29).

A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

Budapest, 2021. december 9.

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Baptista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Magyarországi Metodista Egyház

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség


Alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményét adjuk közre.

Karácsony napjaiban megünnepeltük annak örömét, hogy velünk, köztünk van Isten, aki irgalmas szeretettel meghívott minden embert a Vele való szeretetközösségre. Ennek szellemében mi, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a következő üzenettel fordulunk lelkipásztorainkhoz és Egyházunk tagjaihoz.

A Hittani Dikasztérium Fiducia supplicans kezdetű, az áldások lelkipásztori természetéről 2023. december 18-án kiadott nyilatkozata nem változtatja meg a Katolikus Egyház kezdettől vallott hitét és tanítását a házasságról és a nemi erkölcsről. Hazánk lelkipásztori helyzetét mérlegelve a Püspöki Konferencia útmutatásként fogalmazza meg a lelkipásztorok számára, hogy nemi identitásától és szexuális orientációjától függetlenül egyénenként minden embert megáldhatunk, mindig kerülni kell azonban azt, hogy a pusztán párkapcsolatban együtt élő, az egyházilag nem érvényes házasságban vagy egynemű párkapcsolatban élő párok számára közös áldást adjunk.

Ugyanakkor minden sajátos élethelyzetben élő testvérünket kísérjük szeretettel és tisztelettel, segítve őket Isten akaratának mélyebb megértésére a Krisztus evangéliuma szerinti élet útján.

Budapest, 2023. december 27.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia