Rendszerüzenet

Van miért ujjongani!

Somogyi László lelkipásztor
Időpont: 2022.11.20. 10:10
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma 1,46-56
Textus: Újszövetség Lukács evangéliuma 1,46-48
"Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék." (Lukács 1,46-48) (Családi istentisztelet a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubjának szolgálatával)

Letöltés

Letöltés