Rendszerüzenet

Rabszolgasors?

Rácz Gábor beosztott lelkész
Időpont: 2023.04.16. 10:10
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve 21,1-6
Textus: Újszövetség Pál levele az efézusiakhoz 6,5-9
"Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató." (Efézus 6,5-9)


Letöltés