Rendszerüzenet

Az Úr munkájában

Somogyi László lelkipásztor
Időpont: 2023.08.13. 10:10
Lekció: Újszövetség Péter első levele 1,13-21
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz 15,58
"Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1.Korinthus 15,58)

Letöltés

Letöltés