Rendszerüzenet

Mozgóképes Biblia

2019. 05.04.
Pál, Krisztus apostola

Pál, Krisztus apostola

Pál életének utolsó szakaszába kapcsolódunk be. Felemelő látni, ahogy meg is éli, amit leveleiben tanításként másoknak átadott. Hiteles, ezért meggyőzős és gyümölcstermő élet...

...
2019. 01.12.
Saul: Utazás Damaszkuszba

Saul: Utazás Damaszkuszba

"Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe." (ApCsel 9,1-2)

...
2019. 01.12.
Sámson

Sámson

Akár mai akciófilm is lehetne, amit látunk. De itt a főhős egy olyan valódi, gigantikus erővel harcol, ami nem az övé, és nem is a saját céljaira kapta...

...
2019. 01.06.
Isten Fia

Isten Fia

Minden azon múlik, hogy ő kicsoda? Földi és örök sorsom abszolút meghatározója, hogy kinek látom, illetve kinek vallom őt...

...
2019. 01.06.
Jézus tanításai

Jézus tanításai

Zeffirelli világhírű filmjéből, a Názáreti Jézusból készült ez az összeállítás. A "tanok" ma is élnek és hatnak, s ha hittel párosulnak, valóban a létező legjobb irányba fordítják az emberi sorsot...

...
2018. 11.23.
Jézus Krisztus Evangéliuma

Jézus Krisztus Evangéliuma

A film különlegessége, hogy mindazt bemutatja, amit Jézus életéről az evangélisták feljegyeztek...

...