Rendszerüzenet

Halloween - egy ördögi gyakorlat

DÉMONOK KÖZT
               
H A L L O W E E N

A Sátán Egyházának alapítója, Anton LaVey mondta
egyszer, hogy „örülök annak, hogy a keresztyén szülők egy
évben legalább egyszer hagyják a gyermekeiket, hogy a
gonoszt dicsérjék.”

Egy volt sátánista, John Ramirez így beszélt Halloweenről:

„Mert, az ördög megszállottjainak Halloween egy nagyon
különös ünnep, amely megünneplését türelmetlenül várják,
hiszen ismerik a következményeket, és azt, hogy milyen sötét
erők húzódnak meg a háttérben. Ez pont olyan, mintha
megkérdezném ma a keresztyéneket, hogy mennyire fontos
számukra a Nagypéntek, vagy a Feltámadás ünnepe?
Pontosan ilyen jelentősége van a Hallowennek is azok
számára, akik a sötét világban élnek.”


Halloween - a borzalmak élvezete

Sokan kérdezik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és
megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok,
amely halloween (helovin) divattal kapcsolatban lépten -
nyomon elénk kerül?! Amerikából került át Európába, de
eredetileg Írországból ered ez az "ünnep". Alkotóelemei
jobbára a kelták egyik pogány ceremóniájára vezethető vissza.
Varázslóik és papjaik vezetésével évente megülték két
főistenségük ( a napisten és a halottak istene) ünnepet.

Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az
istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek
otthonukba.


Az ezektől a boszorkányoktól és a démonoktól való
félelmükben nagy tüzeket gyújtottak és áldozatokat mutattak
be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a
megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor
adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre
kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított
tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot,
gyilkos bosszúra számíthattak. - A gyermek áldozatot
óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették
el.

Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel álcázták
magukat a szellemek elijesztésére, illetve ajándékokat készítettek az
elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak
meghódították őket. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás
átformálása, "keresztyénesítése" érdekébe IV. Gergely pápa a
Kr.u. IX. században elrendelte a mindenszentek napjának
november 1-én történő megünneplését. Innen ered a halloween
név. Mindenszentek= all hallows. Az azt megelőző este pedig
"all hallows evening". Ez rövidült le az idők során mostani,
közkeletű szóra: halloween.

Az 1845. után évekig pusztító írországi éhínség idején a lakosok
százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték
magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban, és
Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha
azok lelki háttere többnyire már elhomályosodott előttük.
Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak,
töklámpással házról házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi pogányság elterjedésének.
A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját
tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje.
Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak
szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak.
Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik,
hogy a ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban,
amelyek erre az "ünnepre" gyerekeket rabolnak, és azokat
ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az
okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy,
igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak
hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik
részt vegyenek ilyen beöltözésben, felvonulásban, mert
azzal a sátán kultuszát támogatják. Az ilyesmivel kacérkodó
ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel,
aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden
ártalmas, leli hatástól.

Október 31. a reformáció ünnepe. A protestáns világ azért ad
hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a
sokféle tévelygéstől és a babonától, a hamis sötétség helyett
világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában
olvasható "... küldelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy
sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez
térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és
örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek!
" (ApCsel 26,18)
Isten megtérésre hív minket, és a démoni kötelékekből
szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. (Ingo Marx írása
alapján)                                         Bérczes István

Cseri Kálmán református lelkipásztor gondolatai:
Szeretnék még egy új divatról, erről a bizonyos halloween
őrületről (amit Amerikából importáltunk, ők meg nem is
tudják, hogy egy ősi kelta vallási rítus ez) beszélni, mert egyre
több gyerekünk szenved emiatt. E "kísértetnapokról" ezt írja a
hozzáértő: Az anyukák nem tudják, minek is öltöztessék
gyermeküket: boszorkánynak, vámpírnak, Drakulának,
csontváznak, vérfarkasnak vagy hóhérnak?

A tudományos magyarázat pedig így hangzik: sok szorongás
van bennünk, ezt és a haláltól való félelmet is oldja, ha
megbarátkozunk és megbarátkoztatjuk gyermekeinket is az
ilyen szörnyekkel és szörnyűségekkel. - Közben tényleg sokan
nem tudják, hogy ez egy vallási rítus. A kelták október 31-én
állatbőrökbe öltöztek, és áldozatokat mutattak be két
főistenüknek: a napistennek és a halottak istenének. Ezt
majmoljuk most mi is, és amikor ezek a szerencsétlen
gyerekek hazakerülnek egy ilyen halloween buliról, vagy
kísértetnapról, akkor csodálkoznak a kedves szülők, hogy
nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában kiabál, éjjel
bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik, ami korábban
nem volt szokása. (Cseri Kálmán 2005.)

"Amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben." (1Kor 10,20)

                                    ÓVD A SZÍVEDET!