Rendszerüzenet

Növekedő keresztyénség

NÖVEKEDÉSI TRENDEK A VILÁGKERESZTYÉNSÉGBEN

IntroImage

Még ha a népszámlálási adatok alapján hazánkban a keresztyénség némileg csökkenő tendenciát mutat is, s eddig nem látott kihívásokkal kell szembenéznie, a világkereszténység olyan módon fejlődik, ahogyan azt az előző generációk még csak elképzelni sem tudták.

Lifeway.research kutatóközpont, más vallásszociológiai intézményekhez hasonlóan, biztató trendekről számol be. 2023 szeptemberében közzétett kutatási jelentésükben 7 biztató trendről számolt be a világkeresztyénség 2023. évi belső mozgásait illetően. A Gordon-Conwell Teológiai Szeminárium (CSGC) Globális Kereszténységet Tanulmányozó Központjának legújabb statisztikái és előrejelzései szerint a világkeresztyénség úgy fejlődik, ahogyan az előző generációk el sem képzelték. A Status of Global Christianity Report – A világkeresztyénségről készített állapotjelentés hét trendjéről adunk hírt most röviden.

Általános kép: a vallásosak száma 2,5-szer gyorsabban növekszik, mint a nem vallásosaké. A világ népessége 1,18%-kal növekszik, közben a vallási hívek népessége 1,26%-os, míg a nem vallásosoké 0,56%-os növekedést mutat. Négy különböző vallási csoport gyorsabban növekszik, mint a lakosság egésze, köztük a három legnagyobb: a keresztyénség (1,18%), az iszlám (1,87%) és a hinduizmus (1,2%).

A nem vallásos emberek ma a világ népességének valamivel több, mint 11%-át teszik ki. 2050-re a CSGC előrejelzése szerint ez az arány 9% alá csökken. Jelenleg világszerte az emberek kevesebb mint 2%-a ateista. Ma kevesebb ateista él a világon (149 millió), mint 1970-ben (165 millió), pedig azóta az emberiség lélekszáma csaknem megduplázódott.

Sajátos trend, hogy a keresztyénség nem hogy nem csökken, hanem enyhe növekedést is mutat. Az 1,18%-os növekedéssel a keresztyénség továbbra is a világ legnagyobb vallása, becslések szerint 2,6 milliárd Krisztus követő él a világon, szemben a 2000-es, valamivel kevesebb, mint 2 milliárddal. 2050-re a CSGC előrejelzése szerint a keresztyénség eléri a 3,3 milliárdot.

A pünkösdiek nőnek a leggyorsabban. A katolikusok (1,26 milliárd) a legnagyobb csoport a keresztyénségen belül, de az egyik leglassabban növekvő felekezeti közösség (0,93%). Az evangélikálok (1,79%) és a pünkösdiek (1,88%) sokkal gyorsabb növekedést mutatnak, különösen a pünkösdiek. 1900-ban a pünkösdiek száma kevesebb mint 1 millió volt. 2000-re meghaladták a 440 milliót. Jelenleg csaknem 680 millióval rendelkeznek, és az előrejelzések szerint 2050 előtt elérik az 1 milliárdot.

Kontinentálisan szemlélve a keresztyénséget, az állapítható meg, hogy a növekedés leginkább Afrikára és Ázsiára koncentrálódik. A lélekszámban két leggyorsabban növekvő kontinensen – Ázsiában (1,62%) és Afrikában (2,76%) – a keresztyénség leggyorsabb növekedése tapasztalható.

1900-ban kevesebb, mint 10 millió keresztyén élt Afrikában, ami a keresztyén lakosságot tekintve csak Óceániát előzte meg. Jelenleg azonban több keresztyén él Afrikában (718 millió), mint bármely más régióban. Ez a kontinens ad otthont minden negyedik keresztyénnek. Az afrikai keresztyének száma 2050 előtt várhatóan eléri az 1 milliárd főt.

Ázsia nem növekszik olyan gyorsan, mint Afrika, de a keresztyénség eddig nem feltételezett növekedését is ott tapasztalják. Jelenleg több mint 400 millió keresztyén otthona Ázsiában található. 2050-re ez a szám az előrejelzések szerint megközelíti a 600 milliót. A régióban több keresztyén él majd, mint Európában, és csak Afrika és Latin-Amerika (678 millió) lesz előtte.

A nem keresztyének világszerte ismernek legalább egy keresztyént. 1900-ban az összes keresztyén 95%-a jobbára keresztyén többségű országokban (Európa, USA) élt. Ennek eredményeként a nem keresztyének mindössze 5,4%-a ismert személyesen Jézus-követőket. Ma a keresztények 53,6%-a keresztyén országban él, és a nem keresztyének 18,3%-a ismer így közvetve legalább néhány keresztyént. 2050-re a keresztyének egyenlő arányban oszlanak meg a keresztyén többségű országban élők (50%) és a vallási kisebbségben élők (50%) között. Minden ötödik nem keresztyén (20,2%) személyesen ismerhet legalább egy keresztyént.

Még mindig nem elegen hallottak az evangéliumról. Akik soha nem hallottak Jézusról, a világ népességének csökkenő százalékát teszik ki. 1900-ban a világ nagy része (54,3%) nem volt evangelizálva. 2023-ra ez 28%-ra esett vissza.

A KERESZTYÉNSÉG SZÍVE, A BIBLIA ERŐTELJESEN TERJED

Több Biblia jelenik meg, mint valaha. A világ lakossága egyre írástudóbb. Az olvasni tudó felnőttek aránya az 1900-as 27,6%-ról mára 84,1%-ra emelkedett, és 2050-re várhatóan 88%-ra fog emelkedni. Az új olvasók jobban hozzáférhetnek a Bibliához, mivel Isten Igéjéből idén 95 millió példányt nyomtattak ki, szemben az 1900-as 5 millióval. Így is a Biblia a könyvek toplistáján messze a világelső. Az újonnan kinyomtatott Bibliák és a már meglévők összekapcsolása azt jelenti, hogy körülbelül 1,78 milliárd példány lesz a Szentírásból az emberek kezében. 2050-re 120 millió Bibliát nyomtatnak ki, s 2,3 milliárd példány lesz valószínűleg az emberek kezében.

1,51 milliárd embernek, akik 6661 nyelven beszélnek, nincs teljes Bibliája az anyanyelvén. 145 millió embernek, akik 1892 nyelvet beszélnek, már készül a bibliafordítás. Afrikában – 558 nyelven, 16 millió embernek. Dél-Amerikában – 119 nyelven, 2,4 millió embernek.

A Biblia terjesztése tekintetében  2018-ban az alábbi öt országban adták kézbe a legtöbb Bibliát: Brazíliában 8,6 millió példányt, az USA-ban 3,3 milliót, Kínában 3,2 milliót, Indiában 2,3 milliót, Nigériában 1,7 milliót. Nyelvi megoszlásban a helyzet a következő: a legnagyobb példányszámban a spanyol nyelvűek fogytak, 7,2 millió 2018-ban. Utána a portugál nyelvűek következtek (6,4 millió). Majd az angol nyelvűek (5,6 millió), s aztán a kínai nyelven kiadottak (3,4 millió). Franciául a vizsgált évben 800 ezer példányt terjesztettek az Egyesült Bibliatársulatok adatai szerint.

A KERESZTYÉNSÉG JELLEMZŐJE A NÖVEKEDÉS

A statisztikai adatok, a világhelyzet elemzése egyértelműen bizonyítja, hogy a keresztyénség lényegi vonása a növekedés. Növekedés hitben, növekedés Isten- és emberismeretben, növekedés bibliaismeretben, növekedés szellemi-lelki-erkölcsi kultúrában. Ez az, amiről az Úr Jézus legvilágosabban a mustármag példázatában szólt: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között” (Máté 13,31-32). A növekedésnek ugyan megvannak a határai, a keresztyénségé például az Isten Országa. Mivel ez bennünk kezdődik, pontosabban Jézus Krisztusban, és teljességre a mennyek országában jut, ezért nem költői beszéd, ha így fogalmazunk: a keresztyén növekedésnek minden tekintetben a csillagos ég a határa. 2024-ben is ez marad a nagy kérdés: legalább akkorát növekedünk-e majd keresztyén voltunkban, mint a mustármag? Mustármagnyit, de folyamatosan? Miként a világkeresztyénség a nagyvilágban. Isten adja, hogy így legyen!

Dr. Békefy Lajos Ph.D.

 Forrás: Védett Társadalom Alapítvány Hírlevél 122. 2024.01.05.