Rendszerüzenet

Jó Pásztor Református Óvoda

 

 

Óvodánkat, a Jó Pásztor Református Óvodát 2006-ban alapította a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség.

Az óvoda Hajdúböszörmény központjában, Kálvin téri református templommal szemben található modern, tágas, minden igényt kielégítő környezetben. Isten dicsőségére 2006-ban nyitotta meg kapuit először 3 csoporttal, majd hamar kibővült még 2 másik csoporttal.

A tágas csoportszobák korszerű eszközökkel vannak ellátva, mindegyikhez külön gyermekmosdó, öltöző biztosított. A csoportszobák jól felszereltek megfelelő számú, és sokoldalú játéktevékenységhez szükséges eszközökkel, gyermekkönyvvel, barkácssarokkal.

Óvónőink számára széles körű szakmai könyvtár, eszköztár van biztosítva. A fent említett helyiségeken kívül nagyméretű aulával és tornaszobával is rendelkezünk, mely megfelelő lehetőséget biztosít közösségi rendezvényekre. Óvodaudvarunk, esztétikus játékokkal felszerelt, mobil eszközök (biciklik, rollerek, labdák, homokozó játékok) állnak az óvodásaink rendelkezésére. Átadásra került 2014-ben egy OVI-FOCI pálya, 2016-ban egy újabb udvarrész, mely a „Szivárványív” elnevezést kapta. 2018 tavaszán tornaszobánk belső tere sófallal gazdagodik, mely prevencióként szolgál gyermekeink egészségének megőrzésében.

A pedagógiai munkánkat segíti az EGYMI (Református Pedagógiai Szakszolgálat) munkatársai, akiknek külön egyéni fejlesztő szoba áll rendelkezésére. A gyermekek testi-lelki fejlődését fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyermekpszichológus segíti.

Helyi nevelési programunk kiemelt területe a hitéleti nevelés. Nézeteinkkel azt a tényt képviseljük, hogy napjainkban nagy szükség van az isteni üzenetre: „Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat…”. Ez az üzenet lehetőség arra, hogy élve a Biblia tanításaival, az imaközösség ajándékaival, lelki többletet kapjanak óvodásaink.

Az óvodai élet hétköznapjait az egyházi ünnepek – Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Reformáció – teszik különlegessé, élményt adóvá.

Óvodánkban több tehetségcsoport is működik. Színesíti a gyermekek hétköznapjait a néptánc, játékos angol nyelv, ügyes kezek barkácsszakkör, zene-ovi, ovi-foci, valamint 2018 szeptemberétől a robotika (LEGO robot) és a sakkjátszótér is.

A 2016/2017-es nevelési évben óvodánk részt vett az Oktatási Hivatal által meghirdetett pályázaton, melyen sikeres minősítést kapott, így három éven keresztül „Bázisintézmény” címet viseli. Célunk ez által a keresztyén nevelés területén szakmai napok, programok szervezése a megyében működő református óvodáknak, illetve minden érdeklődő óvodapedagógusnak, akik elkötelezettek a szakma iránt.

Isten iránti hálával és jó reménységgel vagyunk az iránt, hogy intézményünk az elkövetkező években is Isten dicsőségére fog szolgálni.

 

Tovább a Jó Pásztor Református Óvoda honlapjára.

 

F  E  L  H  Í  V  Á  S

óvodai beíratásra

a 2019/2020. nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY városban

az óvodai beíratás

 

Ideje:              2019. április 23. (kedd)     7.30 – 18.00 óráig

2019. április 24. (szerda)   7.30 – 18.00 óráig

                       

Helye: Körzetileg illetékes vagy választott óvoda

 

 • Csillagvár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.

      (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Hét vezér úti, a Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.)

 • Hajdúvidi tagóvoda: 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.

 

 • Napsugár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.

      (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Weszprémy G. utcai óvodába kérik a felvételét.)

 • Bodaszőlői tagóvoda: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 12.

 

 • Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.

 

 • Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

 

 • Jó Pásztor Református Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

 

 Kötelező a gyermek beíratása, ha 2019. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • az óvodai felvételről szóló határozat
 • a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek esetén, a jogosultságot megállapító határozat
 • meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szakorvosi vélemény

 

 

Koláné Dr. Markó Judit

jegyző