Rendszerüzenet

Tanítjuk

2023. 03.28.
A 7 leghatékonyabb Ige paráznaság ellen

A 7 leghatékonyabb Ige paráznaság ellen

Van segítség ahhoz, hogy mire mondj nemet és mire igent!...
2023. 03.25.
Miben más?

Miben más?

Nem csak lelkészeknek, hanem mindenkinek szánom e néhány gondolatot és tapasztalatot az un. kazuáliákról (esketés, keresztelés, temetés), akik készek bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusba vetett hitükről! (Mát 10,32-33)...
2022. 11.20.
Mi az evangélizáció?

Mi az evangélizáció?

A reformátorok evangélizációja hatalmas megújulást hozott Európába! Ez a megelevenedés aztán óriási hatással lett mind a művészetekre, mind a közerkölcsre, de még a gazdagágra is....
2022. 07.18.
Szent Szellem, vagy Szentlélek?

Szent Szellem, vagy Szentlélek?

A Biblia jobb megértésében sok zavart okoz, hogy egyesek a „szellem” és a „lélek” szavakat felcserélve használják. A magyar nyelvben a 19. századig csak a "lélek" szó létezett. Ezzel fordították a bibliai „pneuma” kifejezést is, amely Isten leglényegére utal....
2022. 01.16.
Imaközösség - miért?

Imaközösség - miért?

Vajon van valamilyen külön áldása, ha imaközösségben borulunk Isten elé? Vagy csak a különlegesen kegyes emberek szokása ez?...

...
2021. 10.31.
Eucharisztia és Reformáció

Eucharisztia és Reformáció

"Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2.Korinthus 4,18)

...
2021. 10.30.
Halloween - egy ördögi gyakorlat

Halloween - egy ördögi gyakorlat

"Nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (ApCsel 26,18)

...
2021. 06.14.
Szabályáthágás társadalma

Szabályáthágás társadalma

Frank Füredi (1947) szociológus, elemző, író, a Kenti Egyetem szociológia tanszékének professor emeritusa, a University College London vendégprofesszora, a XXI. Század Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe többek között a félelem szociológiája...

...
2021. 04.02.
Ki tudja?

Ki tudja?

Kérdés egy koronavírusos Húsvéti ünnepkör idején: „Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el!” (Jónás 3,9)

...
Első
Előző